неделя, 3 декември 2017 г.

СТЕПЕН НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТКогато разговарям с някого аз искам да разбера как той мисли (дори не и какво мисли, а как го прави). И не ме интересува какво е чел, а как осмисля прочетеното - което и да е то. Защо някои определят нечия интелигентност по количеството нашумели имена в литературата, а не по осмислянето на наистина прочетените книги. Аз не мога да определя "интелигентността" на математика по друг белег, освен по начина му на мислене. Защото той приоритетно е чел трудове по математика. А аз не съм. Според критерия за интелигентност на някои ние трябва с него дори да не се срещаме в този живот. Всъщност това, което другите маркират като интелигентност е чист снобизъм... За мен интелигентен човек може да бъде и този, който не ме е чел. Но в никакъв случай не е интелигентен този, на когото са казали да не ме чете и той ме коментира...

Няма коментари: