четвъртък, 15 март 2012 г.

СТАНИШЕВ или НА КАКВА ЦЕНА ЗАБРЕМЕНЯ МОНИКА


СТАНИШЕВ
или 
НА КАКВА ЦЕНА ЗАБРЕМЕНЯ МОНИКА

След целия този скандал с фирмата на близката на бившия пре-миер Станишев се налага въпросът не с колко е ощетена държавата. Налага се въпросът на каква цена забременяват близките на премиерите на РБ. Както би трябвало от това да се подразбира и за морала им, след като могат да забременяват чрез обществени поръчки.
Всъщност забременяването на Моника партийна поръчка на БСП ли е, или влиза в създаването на положителен рейтинг на български премиер зад граница. Защото един имидж има страна, управлявана от момче-ергенче, при това с леви убеждения, друг е имиджа на баща поне на едно дете, па макар и резултат от обществена поръчка. Убежденията се игнорират и остава само лявото в съзнанието на хората, ако Станишев бе останал ерген… Но той не остана ерген…
Левите убеждения наистина са нещо прекрасно особено ако могат да се продадат. Особено ако могат да се продадат на близки хора…
Този скандал дълбоко в същността си е морален, а не управленски. И не е важно в случая дали едни пари са сменили собственика си, а кой е смененият собственик и въобще имаме ли смяна на собственик.
Държавникът Станишев просто възлага на приятелката си, която по това време изпълнява и функцията на секретарка, да прибере едни пари.
Ако тя притежаваше рейтингова агенция, която оперира с хиляди и милиони евро защо се е хванала на работа като секретарка на Станишев за мижавата заплата от около хиляда лева?
Може да се мине за вид работохолизъм. Работи му се на моми-чето и работи. През това време и заработва. Малък страничен доход от рейтингова агенция…
Нищо и половина работа.
И за да са изпипани до край нещата в свободното си време забременява.
И точно тука се налага въпросът – в качеството си на каква заб-ременява. В качеството си на секретарка, която работи като такава като в мръсен виц. Секретарката, която всячески се доказва пред шефа – от кафеджийка до сексуална партньорка…
В качеството на любима ли забременява, която е назначена и за секретарка, или първо е назначена за секретарка, за да стане любима и майка?
В качеството на пиар-агентка, която до такава степен се вживява в пиар възможностите си, че решава да изглади рейтинга на клиента и му ражда дете, само и само да не се свързват левите му убеждения с други леви навици…
Примерно, подписване на документи с лява ръка…
И трето – в работно време ли е забременяла, или в извънработ-но време.
Ако е в работно време за това ли сме му гласували доверие на другаря Станишев да ни управлява? Но пък от друга страна, ако Моника е забременяла в работно време я разбирам, защото това за нея е част от пиар кампанията, което значи, че такива неща се правят само по време на работа…
Но каквото и да е – трябваше ли Станишев на нейната агенция да стоварва цялата тази тежест, още повече че момичето вече е било бременно. Що го е натоварил с допълнителни ангажименти?
Хайде, в тия времена да натовариш някого с допълнителни до-ходи – разбираемо е. Ама с допълнителни ангажименти… При това бременна жена.
Единственото българско извинение поне е, че е бременна от теб и можеш да си я товариш както си искаш…
В цялата тази история поне се сетих за онзи сръбски анекдот във връзка с една друга Моника и един американски президент, който после вкара войските си в Сърбия…
Та сърбите тогава тъжно укориха Моника Люински с думите:
-Ех, Моника, Моника, па защо не стисна зубе?...
Ами това е…

                                                                  Христо СТОЯНОВ

Няма коментари: