петък, 5 юли 2013 г.

САМОПРОИЗВЕЖДАЩАТА СЕ ТЪЛПА

     Страшното през последните двадесет и три години е фактът, че всъщност елитът на България не бе носител и изразител на идеи. Политическият – и не само политическият елит на България – припяваше на основната тълпа с една единствена цел – да й се хареса, за да бъде оставен на воля. Всъщност що е елит и има ли той почва у нас?За България от хиляда и триста вековната й история трагичното е липсата на всякаква аристокрация. Както казва Ницше, обществото се дели на основна тълпа и на кастата на неработещите, на свободните професии. Всъщност тази класа аз наричам интелигенция или аристокрация. Въпреки особения начин, по който тя бива наблюдавана от тълпата, тази каста е това, което дава идеите и тласка обществото напред. Или, този път според Шопенхауер: „Светът не е това, което е, а това, което си представяме, че е и ни трябва само представа, за да упражним волята си…” Тази каста създава представи, а волята за тяхната реализация е тълпата. В България обаче ние нямаме такава каста на свободния труд, на аристократите или мързеливците, както би казал Ницше. Самият факт, че политическият ни елит не произведе абсолютно нищо свястно през последните двадесет и три години само доказва липсващата аристокрация, която можеше да дава идеи. Защо се получи така? Може би защото самата психология на нацията не позволява открояването на подобни общности, съставени от индивидуалисти – защото подобна общност може да бъде създадена само от индивидуалисти със силно развит инстинкт за себеизява… Създаването на английска ливада и английска аристокрация е дълъг процес. И там не се разчита на селектиране на видовете, а на тяхната устойчивост във времето… Ние точно това не позволихме да се получи в нашата история. Унищожаваме силните гени на образовани люде и се опитваме да селектираме свинаря Ивайло с овцевъдката Радка. И мислите ли, че от тях ще се получи аристократът Кобурготски? Заради това, може би, българинът не може да приеме някой, който стърчи над него и бързо го изравнява с острието на меча… Така добре подстригани в генно отношение – аз наричам този феномен ГЕНЕТИЧНА КАСТРАЦИЯ НА НАЦИЯТА - така добре подстригани ние посрещнахме промените през 1989 год. Промени като промени – тръгнаха в цял свят, защо да ни подминават и нас?... Но докато другаде промените бяха оглавени от останала аристокрация, от потомците на тази аристокрация – тука промените започнаха от тълпата… Някъде имаше дисиденти, а дисидентите бяха потомствени аристократи. Ние нямахме дисиденти, защото нямахме потомствени аристократи. И това не е само защото комунистите са ги били изтребили, а защото просто не е имало дори какво да изтребват, освен малко криминален контингет, чиито потомци после ореваха орталъка, че дедите им били дисиденти. Но както вече споменах, дисидент не се ражда от страстта на нереза и покорството на овцата, нали… Ако нещо не върви сега генезисът на това нещо трябва да го търсим в зародиша на нашата „демокрация”. Още през хиляда деветстотин осемдесет и девета година. Тогава излязохме на улицата – както и сега, междупрочем. И тогава и сега обаче на улицата бе пъстра тълпа и характерното й състояние беше нейната спонтанност и емоционалност. Ако някой извикаше от единия край на София всички се юрваха да чуят какво точно вика. А той, като част от тълпата, просто нечленоразделно викал. Това викане приемахме като бунт, защото бе най-гръмогласното, и постепенно от най-силно викащите създадохме една друга тълпа.  Тази друга тълпа я натоварихме не с друга генна система, а я натоварихме да изразява единствено волята на тълпата. Т.е., от тълпата произведохме тълпа не заредена с идеи, а с амбиции. Тази тълпа трябваше да произвежда идеи, които да се реализират от тълпата-майка. Тълпата майка като реализатор, като воля, за постигане на представата, създадена от общността на свободната професия. И тази малка тълпа, произлязла от голямата тълпа в един момент реши да използва свободното си време – защото майката я натовари не със свобода, а с време, което тя, несвикнала и неподозираща дори за съществуването на такова, реши да оползотвори… И вместо да дава идеи, за каквото е призвана подобна каста, тя почна да взима такива… Тълпата отдолу казваше, че някой краде – и те почваха да крадат, тълпата-майка казваше, че те са мафия, и те се превръщаха в мафия, тълпата майка казваше, че те са лентяи и те спираха да ходят в Парламента, тълпата – майка казваше, че се съсипват институциите и Държавата и те съсипваха институциите и Държавата. Тя претворяваха в дела подозренията на тълпата - майка… Без тълпата-майка и за миг да подозре, че всъщност тя произведе една елитна тълпа по свой образ и подобие, която реализираше нейните желания да крадат, да лъжат, да бъдат Андрешковци… И нямаше кой да дава идеи, защото за идеи трябват подходящи глави… Тази елитна тълпа обаче дойде време да бъде сменена. Всъщност протестите сега са отново за подмяна, а не за смяна. Защото се сменя с нещо по-добро, с нещо, което имаш. Износената част на автомобила се сменя със здрава част. Подменят се свойства обаче, подменя се цялата част с друга с подобни свойства… При положение, че елитната тълпа не изпълнява функциите, с които бе натоварена… Всъщност някой знае ли с какви функции е била натоварена тази производна тълпа? Смяната на строя… Че те знаеха ли какво правят? Какво искат… Те дори не искаха, защото направо им го дадоха. Елитната тълпа се самоосъществи, без да има визия за това какво трябва да прави. В момента отново не се допускат хора с идеи да поведат тълпата-майка. А между онези, които бяха избрани да бъдат елитна тълпа, вече има хора, които не са производи на свинар с овцевъдка, на нерез с покорна овца…През това време израстна поне едно поколение с идеи… Но тълпата-майка, о, тълпата – майка бди… И произвежда нова тълпа, чиято единствена задача ще бъде да кастрира… Дали пък не е време да се отделят тези, които искат да произведат аристокрация в резерват… Където от време на време майката-тълпа ще идва през неделните дни и ще сочи през оградата някое малко невзрачно същество с дебели лупи пред очите, ще го сочи за назидание на децата си и ще вика, даже ще крещи: „Виж, виж това същество е от порода гений…” И съществото горко ще ридае докато се промени генната му структура… Ами това е…

                                                                        Христо СТОЯНОВНяма коментари: