вторник, 22 септември 2015 г.

БЪЛГАРИНЪТ КАТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЖИВОТНО

"ЛЕНТАТА", 22. 09. 2015 Г.

Някой ходил ли е скоро на църква? Да. А на черква да е ходил скоро някой? И те гледат с широко ококорени очи, невиждащи смисъла да се задават два въпроса за едно и също нещо. Въпреки че нещото не е едно и също. Но това учудване на българина ме кара да се попитам къде всъщност отива българинът – в храма, или в институцията. Защото църквата е институцията, черквата е храмът. Българинът не се черкува, той отива в институцията, за да го видят, че е там. Той не е смирен в черквата, а е наперен. Прокашля се често – да го видят. Кръсти се по-често от попа. Говори по телефона – не с Бога, разбира се. Но говори така, че останалите да видят, че поне той е Бог. Е, не за всички, но е Бог…Влиза с капа в църквата – така е забележим. Той шапка сваля само на себе си – пред огледалото. Забравил е какво е да свалиш шапка, поздравявайки даскала, кмета, попа, родителите си. Влиза в хлебарница, училище, черква с шапката. Да го видят. Да му обърнат внимание. Че да изкелепири нещичко. Защото само на видимите дават – невидимите никой не ги бръсне за слива и всички ги пререждат в бръснарницата. Заради това не ходи и на черква, а на църква. Защото черквата е храм и ходят да се молят. В църквата е друго нещо. Църквата е институция – там се щъкат някои, а щом се щъкат, значи са отговорни хора. В черквата са забили нос в иконата и се молят – не те виждат. В църквата, в институцията са факторите – попът ще те види, кметът. Даже, както казват от други институции в България, може и началникът на попа да те види. Въпреки че той забележи ли те минаваш в други тефтери. Ама не знае народът, и се перчи. Заради това и жените влизат гологлави. В черква си покриват жените косите, в институцията българката влиза гологлава. Да видят косата, прелестите и да видят. Защото в институцията работят такива, дето могат да залитнат, да се подпрат на нея, работа да свършат…Може и заради това не е чудно, ако се каже, че в черква българинът не е стъпвал от баташкото клане насам. Но в църква редовно ходи и по това как коментира проблемите и се разбира, че от всеки българин Патриарх става. Ама тя църквата ни това и заслужава… Мълчи като в черква – защото черквата е храм и се мълчи – та мълчи като в черква нашата Православна църква и гледа безропотно как покрай нея се изнизва животът…Ами това е…

Няма коментари: