петък, 16 декември 2016 г.

НАПУСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

От днес, аз, Христо Стоянов, официално излизам от Европейския съюз. След като Европейският съюз може да налага санкции срещу Русия, които засягат моите чувства и приятелства смятам за необходимо от своя страна аз да наложа санкции на този съюз.

По нататък ще информирам за други мои действия, свързани с наложените от мен санкции...

1 санкция: Спирам да купувам стоки, произведени в Европейския съюз - без България.

2 санкция: ще купувам предимствено стоки от магазини "Берэзка".
3 санкция: Компютри, лаптопи, телефони мога да купувам, защото и без това са произведени в Китай...

1 коментар:

Dr.Julia Zankoff каза...

Напълно те подкрепям!