неделя, 7 май 2017 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НЕДА АНТОНОВАНеда Антонова с рекламна статия за Левски в "Списание 8"... Поредно доказателство, че писател не трябва да се прави на историк. ИСТОРИЯТА, ДРГА МИ НЕДА, Е НАУКА. Инструментите на литературата са метафора, хипербола, сравнение... Инструментите на историята са други - дати, документи, артефакти... С една дума, литературата си служи с НАТАМАНЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ, и ти прекрасно го доказваш в "статията". Че и за удобство на русофобите твърдиш, че Русия е имала интерес от обесването на Левски. Че и фалшифициране на писмото му до Каравелов вкарваш, за "убедителност" някаква... От девет кладенца вода, че да напълниш собственото си море от недостатъчност във фактите...На няколко пъти бъркаш "съд" с "комисия." Много, много натамяняване. А и Левски е обесен по предложение на комисията не само заради убийството на слугата на Халача, а и за поръчителство на убийство, за което Димитър Общи признава по време на разпитите. При очна ставка, при това. Левски отива да обере Халача не защото сбира пари за оръжие, а да вземе лепта за заточениците в Диарбекир. Пък и никъде не се споменава в условно наречената "статия", че той иска пари от Халача след обира на Арабаконак. И Халача отказва, защото парите от обира са били изпити и изядени по механите и с тях не е купена ни една пушка... Както сам казва: "Няма да Ви слугувам на шкембетата"... Такова нещо се казва само на хрантутник. А Халача същата година е издържал 20 (двадесет) българчета студенти в Рим, Париж и Виена. Достоен българин, който, от измислячи на историята, е окепазен... Намесвам се като българин с ясното съзнание, че като писател съм отговорен да не се домитологизират вече историческите ни личности. Всеки писател, докосвал историята ни, е оставял само недоумения в историорафията ни. Като се започне от Вазов, та се стигне до Хайтов. Защото в часовете по история не изучаваме Априлското въстание, а "Под игото" на Вазов. А аз искам история да се учи. За литературата има часове по литература... И кафенета, в които да си разказваме месали, драга Неда... Ако си написала роман, и той е хубав, не е задължително да го обясняваш чрез манипулиране на историята. 


Нека да спрем това своеволие. С това няма да станем нито по-големи писатели, нито ще променим историята. Но за сметка на това ще я изцапаме и изопачим. А това е вредно за поколенията, които искат истината...

Стр. 198 и 199 от "Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд". Книгата съдържа стенограми от разпитите на Левски, Димитър Общи и останалите свидетели и сподвижници. В представените страници Левски и Димитър Общи признават за убийството на ловешки Дякон. Дяконът, както става ясно, е убит по нареждане на Левски от Димитър Общи. Левски е предложен за смъртно наказание от Комисията на базата на това убийство и убийството на чирака на Халача от Ловеч. Явно Неда Антонова не е попадала на тези документи, което е недопустимо от гледна точка на историчната достоверност. Което доказва, че писател не трябва да се меси в историята... 

Няма коментари: