петък, 15 септември 2017 г.

ЧЕСТИТ ДЕЛНИК...

Днес една учителка поздрави своите ученици с: "Честит празник"...
Помислих си - какво им честити. Празник значи "празно". Ден, празен от работа. Ден, празен от дейност. 
Дали пък не им честити празнотата в главите, останала след срещата на учениците с нея...
Днес не е празник, а делник. За това на всички, прекрачили прага на училището днес - ЧЕСТИТ ДЕЛНИК. 
И нека пътят ви да е далечен, както казва Кавафис. Защото, когато е далечен пътят, той не е празен...

Няма коментари: