неделя, 28 април 2019 г.

ХРИСТОС Е ЖИВ

Понякога и на мене ми се иска да изкрещя: "Христос Воскресе"... Но вярата е толкова интимен акт. Как да извикам, като точно в този момент вие може да сте в общение с Него. Религията не е повод да стреснеш някого. Не е и извинителна бележка за твоето овчедушие... Вярата е нещо съкровено и не мога да наруша твоето (вашето) съкровение. Всеки общува с Бог по различен начин. Някой му се отдава, друг коленичи душата си пред него, трети се изпълва с омраза към друговерците. Бог не е мястото - камъкът, дървото, дуварът - което препикаваме (маркираме) като куче. И Бог не ни маркира, защото Бог е някъде в нас. "Христос Воскресе" е за тези, в които Той е умирал. Защото, ако той е в нас възкръсва само за тези, които са го погребвали. Аз съм в единение с него и в мене той не е умирал, за да възкръсва. В този смисъл "Великден" е за тези, които катадневно погребват Бог и чакат деня, за да получат своето опрощение. Вместо "Христос Воскресе" ми иде да извикам: "Христос е жив" и никога не е умирал, за да възкръсне. Просто е време да не го убиваме...

Няма коментари: