събота, 17 август 2019 г.

ЧУМАТА ПО СВИНЕТЕ КАТО ОПИТ ЗА ИСЛЯМИЗИРАНЕ

Има един много циничен случай. Случило се е по време на един от "възродителните" процеси в далечната 1905 година. За незнаещите, "Възродителните процеси" срещу българите мюсюлмани в България са 13 (тринадесет) и първият е през 1896 (хиляда осемстотин деветдесет и шеста година. Та през далечната 1905 година в едно село изкарали българите-мюсюлмани на центъра в едно село (не си спомням името на селото). Мъжете сваляли фес и го хвърляли на определеното за целта място. После целували кръста - ставало тогава с поп. Седемдесет години по-късно попът бе заменен с Партиен секретар. Целували кръста, полагали подпис и... И накрая на опашката един им слагал в устата и парче... домус... Режел от едно парче сланина и тикал в устата на новопокръстения. Смятали, че целуването на кръста не е достатъчно, положеният подпис - също. Истински отказалият се от исляма обаче хапне ли парче сланина вече окончателно е обърнал гръб на аллаха... Каква е връзката с чумата по свинете. Ами, пряка. Представете си територия без никакво грухтене, никакво "гъци-гъци", никакъв "Гошко"... Представете си Коледа без гътнато прасе на двора, суетенето около него, врящата вода, дрането на опърленото прасе, децата с мръвка в ръка. Или кожа в ръка, касапинът с кървав във ръката нож... Това е направо ислямска територия... Нещо като арабска пустиня направо. Как да не приемем, че чумата по свинете не е най-мръсният атентат срещу християнството поне в България... Поне в България... Ами, това е...

Няма коментари: