четвъртък, 27 септември 2012 г.

МЮЕЗИНЪТ КАТО ВТЪЛПЯВАНЕ


МЮЕЗИНЪТ КАТО ВТЪЛПЯВАНЕ   


Да се твърди, че в Корана е забранено използване на технически средства /високоговорители/, за мюезин е равнозначно на това да се каже, че Земята е плоска, тъй като така се твърдяло в Средновековието от църквата. Разбира се, че Мохамед в 622 г. от новата ера / шестотин двадесет и втора година след раждането на Христос/ едва ли е могъл да предвиди техническата революция, че да забрани още тогава високоговорителите в джамиите. Разбира се, че църквата след години се примири с овалността на Земята, въпреки кладите под нозете на Ян Хус, Галилео Галилей, Коперник, Жана д'Арк...
В такъв случай би трябвало да си зададем въпроса, що дири високоговорител под минарето на джамията - едно от обясненията за мен е в мързеливостта на ходжите по пет пъти да се катерят по вътрешните стълби на минарето заради едното изокване само от там.
Ако се замислим над каноните в исляма, ще видим, че интуитивно те от векове се опитват да втълпят или буквално да набият в главите на хората цели пасажи от сурите. Това не е мое откритие. Това е изискване още от времето на Мохамед.
Поради невъзможността от масово ограмотяване, Коранът се е пренасял през вековете в главите на хората. Дори си има и степени, почти като чинове, давани на запаметилите определено количество от свещената книга на исляма. В зависимост от наизустените сури. Целта на подобна мозъчна гимнастика е проста и с ясна цел - Коранът да премине през вековете и в случай че не може да бъде записан върху кози кожи /така е бил записван в началото/, той е трябвало да бъде запаметен така, че като се съберат знаещите го, да могат да го възстановят парче по парче без никаква промяна. Някои от знаещите цели сури от Корана - има такива деца в Родопите - нищо не разбират от запаметеното, тъй като е на незнаен от тях арабски език. Въпреки всичко те знаят сурите и биха могли няколко деца от едно джамийско настоятелство в Смолянско да реставрират с абсолютна точност цялата свещена книга - стига да има кой да запише рецитациите им.
Един приятел от Лондон, идвайки в Родопите, ме попита защо има джамии в села с по пет-шеста старци само. Разбира се, че джамията е знак. Знак, че там има мюсюлмани, което значи, че правоверен може да разчита на тях. Има и друга причина. Тука има хора, които вероятно биха могли да възобновят сура от Корана. Щом има мюсюлмани, значи има и запаметили откъси от свещеното писание.
Това е и една от причините по пет пъти на ден вярващите в аллаха да се молят. Дали се молят наистина. Във всички случаи обаче те се събират в молитвения храм, където биха могли да бъдат намерени от търсещия ги, открил ги по мюзеина, после минарето, подир джамията и молещите се вътре.
Изведнъж виждаме нещо като колективна психоза, нещо като онези психогрупи за лечение в психиатриите. А там, в молитвения храм, те биха могли да бъдат моделирани от духовния си водач - имам или ходжа. Той е с определена дреха - да привлече вниманието, пее монотонно - да втълпи на множеството, да приспи тяхната бдителност, пее на неразбираем език, което издига неговия авторитет и изостря вниманието към него...
Но само към него.
След излизане от подобно събиране ти ставаш част от цялото, ти се сливаш с останалите и всяка крачка встрани се наблюдава от колективното съзнание...
Тези мисли ми се въртят, след като с години живея в Смолян, където по пет пъти на ден градът се оглася с подобно пеене. С ориентиране на слабовярващите към минарето... Постепенно и инаковерците свикват с това пеене, стават част от другата маса, започват да си мислят, че има верска търпимост...
Но дали това е верска търпимост, или става реч за масова психоза? Аз съм по-склонен да приема второто. Иде реч за масова психоза, примесена с традиционния мързел на ходжата да се катери пет пъти до минарето...
Представете си само - пет пъти на ден имате петнайсет минути - пет пъти по петнайсет минути - монотонно набиване на определена сура от Корана в главите на масата...
Пет пъти на ден... Звуците на непознатия език са подбрани и се набиват в неразбиращата ти глава, мозъкът свиква с тази монотонност, ти самият ставаш част от тази монотонност... Придобитият инстинкт - защото ние все още сме на животински стадий и придобиваме инстинкти - та придобитият инстинкт в толкова и толкова часа на денонощието вече събужда мозъка ти за нещо определено, ти очакваш нещо определено и това определено се набива в главата ти...
Дори да се съпротивляваш, ако един ден ти не получиш порцията си масова психоза, вече си неуютен за себе си и за околните. Древните са знаели тези неща и Гьобелс добавя само рупори и високоговорители към тази технология на смазване и унифициране на масите...
Гьобелс ли казах?...
А защо не го казах по-рано?!...
Време е да се намесят психоаналитиците - и за високоговорителите на джамиите, и за Волен Сидеров... Не Бойко Борисов, психоаналитици трябват...
Така че вместо Бойко Борисов е време да влязат психиатрите...
          

                                                                                  Христо СТОЯНОВ

Няма коментари: