събота, 24 март 2018 г.

ИМУННАТА СИСТЕМА НА НАЦИЯТА

Разбира се, че една нация трябва да има имунна система. Имунната система предпазва организма от болести като зависимост, подтисничество, робство - ако щете. Може би заради това България непрекъснато изпада в подобни състояния - от робство попада в присъствие, от присъствие попада в зависимост, от зависимост попада в бездържавие... Просто нямаме имунна система. Нямаме памет за предишните състояния на националното тяло. Защото няма носител на паметта. Паметта няма къде да се съхранява. Защото мястото за съхранение се нарича интелигенция. Липсата на интелигенция, която да имунизира с памет нацията е голямата ни трагедия. Ние нямаме интелектуалци, които да предупреждават за новата опасност, за повтаряне на болестта. Нашата интелигенция се държи идентиферентно... Тя, вместо да подаде сигнали към националното тяло за приближаваща се опасност, се спуква да лакейства на пристигащия грип, разбирай друга страна. Вместо да предупреждава, ако щеш предавайки болка по нервната система, интелигенцията ни се бие в гърдите, обзета от националистически, не национален, националистически патос. И припомня величието на нацията, не нейните падения. Този, който припомня паденията се нарича нихилист. А, всъщност, нихилизмът е национално отговорната памет, която трябва да предпазва националния организъм от повтаряне на болести като зависимост, робство, присъствие... Ами, толкова...

Няма коментари: