събота, 1 септември 2018 г.

ЗЛАТОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ОСЛЕПИ БОГ


Вчера минах през село Ивански. Шуменско. Уточнявам времето на минаване през него не заради историчността на събитието. Не, защото аз съм минал. Вероятно оттам вчера са минали и други хора. И вероятно са зърнали, ако не видели, това, което и аз съм видял. Но не знаят, че Ивански е характерно с две неща – събореното Читалище и… черквата със златни кубета. Почти едно до друго. А между двете сгради – народонаселение от чистокръвни мангали от цигански произход. И, най-вече, малки мангалчета. Циганинът, който прави поразии – краде, троши, прелюбодейства, убива – се нарича мангал. Циганинът, който върши добри неща – ходи на училище, работи честно, къпе редовно децата си и дори посяга със сапун на себе си – се нарича ром. А ром се нарича и циганин, който не злоупотребява с ром не защото се страхува да не го обявят за канибал, а защото знае, че му кипва кръвта. Тъй, де. Циганин, който пие ром в един момент се оказва с два рома в кръвта. И пред очите му всичко се дели на две. Но това е тема на друго изследване. Примерно: „Кое влияе повече на рома – мастиката, или ромът“… Та, защо уточнявам времето на минаването през село Ивански. Защото днес черквата може да не е със златни кубета, докато читалището ще продължи да се саморазрушава, докато ромчетата, пардон, мангалчетата разрушават сградата, в която се помещава новото читалище. Ама да поставиш златни кубета в село с роми и мангали е все едно да ги направиш пазачи на металургичен завод за производство на релси. Защото хранилката за тях е металът. И, както в хранилката на дивеча се слага буца каменна сол, така на ромите в Ивански поставили златни кубета… Златото в хранилката от стоманени релси им действа като буца каменна сол… Нали до сутринта произведеното ще бъде продадено на вторични суровини. От пазачите, разбира се. По-добър вариант от да направиш черква със златни кубета в село с роми, е да озъбиш със злато всички роми в селото. Защото те и така, и така ще смъкнат златото от кубетата и на сутринта ела да видиш в махалата как им светят по две зъбчета вляво. Не знам защо първо тях позлатяват. Питал съм, ама отговор не дават. Племенна тайна ще е някаква – двата зъба вляво от кучешкия зъб се обличат във злато. Но и това е проблем на друго изследване. Не се е сетил този, който дава злато за кубетата, че това злато, докато осветява Бог, под невиждащите му очи ромите изстъргват златото. Или поне отмъкват черчеветата от порутената читалищна сграда. Какъв контраст само. Докато се руши това, което може да превърне циганите в роми чрез образование, някой е решил да ослепи Бог със златните кубета на черквата. Всъщност, така започва и Ренесансът. Вместо да нахранят тълпите с гладни роми, пардон, римляни, пет богати рода решават да се увековечат и започват да строят и поръчват зографисване на черкви в Рим. И се появяват новите ромляни. Ама в Ивански няма да се появат ромляни, а роми. Които ще определят като мангали, защото от гладен циганин ром няма да стане. Или поне докато някой заслепява Бог със златни кубета, вместо да го вкара в ремонтирана сграда на читалище… 

Ами, това е…

Няма коментари: