четвъртък, 11 октомври 2018 г.

ДНК КЪМ ПАСПОРТНИТЕ ДАННИ

Ако ми проследите мисълта... Но само тогава, иначе... Та, въпросът ми е - защо още при изкарване на документи за самоличност, заедно с биометричните данни не се вземат и ДНК данни за лицето. Не е недемократично - и без това ни снимат навсякъде. Това би помогнало както при убийства, така и при кражби. Но би помогнало и при разпознаване на жертви - не само на криминални престъпления, а и при природни бедствия, самолетни и всякакви катастрофи, пожари, наводнения, търсене на подходящи донори... Живеем в други времена и не е проблем законово да се приеме това. А в криминалистиката ще бъде неоценим помощник подобен подход..

Няма коментари: