четвъртък, 4 юли 2019 г.

ЗА НОВИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПОЛОВЕ

Поезията си има своите "първични полови белези" - рима, ритъм, ажамбан, инверсия, строфа, стих... Ако някой от тези белези не присъства или отсъства поезията, или иде реч за друг литературен пол - разказ, роман, есе, новела, повест... Джендър... Да, и в литературата се появиха трети, четвърти, пети полове... И в поезията се появиха четвъртинка пол, третинка... Ех, де да бе жив Иван Динков - да го нарече това нИщо някак си...

Няма коментари: