сряда, 20 май 2020 г.

ДО РАДЕВ, ПО ВЕДОМОСТ ПРЕЗИДЕНТ НА Р.Б.

Господин Радев,
Наложете фуражката. Тя компенсира липсата на хълмове и падини в подчерепното пространство. Поне респектира. Без нея, господин Радев, не създавате респект вече. Лошото е, че не респектирате дори и с поста, който заемате. Всъщност, дори се чудя това държавен пост ли е, или е просто петгодишен интелектуален пост за Вас. Там, където се намирате, не е необходимо такова дълго постене - нахранете мозъка. Той има нужда от кислород, не от Нинова... А и дамата около Вас (защото тя не е ДО Вас, тъй като, където и да се обърнете тя е около)- запомнете от мен, по-възрастния и доста патил от жени. Дължината на краката почти никога не се движат с разкрача на мисълта. Не са право пропорционални, напротив. Опитът подсказва, че колкото по-дълги са краката на една жена, толкова повече мозъкът й е на къси пасове. Достоевски е казал (този път не става въпрос за Гьоте, а за един руски писател) че красотата ще спаси света. Но заради лошия превод на Омир не е отчел, че именно красивата Елена заличи Троя от лицето на земята. А Троя е била далеч под вашите любими шестотин хиляди, нали, г-н Радев... Нали...

Няма коментари: