четвъртък, 26 март 2020 г.

БОИЛ БАНОВ И МАРГИНАЛИТЕ

Днес министърът на културата каза, че и за маргиналите щяло да се помисли при излизане от кризата. Най-после ме споменаха и мен. Т.е., ще се помогне освен на театралите, на музикантите, ами и на някои от маргиналите. И понеже познавам времето, в което сме живели и възпитавани вече знам какво ще стане. Ще се спусне едно Окръжно от министерството на културата до "творческите съюзи", откъдето управителните съвети ще пратят имената на най-близките си, които ще получат някакви средства. Така пред обществеността Министерството на културата ще се отчете, няколко човека ще похленчат и... въпросът ще бъде заметен. А би трябвало (точно сега е времето) държавата да реши този проблем и в бъдеще време. Всъщност, кои са свободните професии... За мен свободни професии упражняват само тези, които са се регистрирали като такива, плащат данъци от приходите си като такива ( не само хонорари, а данъци от упражняването на тази професия.) Т.е., регистрираните като свободни професии. Защото мнозина от членовете на творческите съюзи работят в институции - държавни, общински, частни (издателства, галерии, зали за развлечение) и подобни такива. Те получават своите приходи под форма на заплати. Но това не са свободни професии, а наемни работници. Хонорарите са допълнителен доход, но не основен. Човекът, упражняващ свободна професия няма други приходи, освен от извършваната от него дейност. Той продава своите картини, книги, музикални произведения, скулптори и на базата на продадените произведения на изкуството той е получавал приходи по съответния ред, определен от държавата. А после е декларирал тези приходи и е платил съответния данък, освен самоосигорителния данък под формата на медицински и социални осигуровки. Това е и групата, най-засегната от сегашната ситуация - затворени книжарници, галерии, библиотеки... Хората, които работят сходни професии, но получават някакъв доход под формата на заплата в момента едва ли трябва да бъдат считани в този момент за свободни професии. Разбира се, че държавата може да регулира това колегиално неравенство по няколко начина. Единият от начините, който би пощадил и достойнството на този социален кръг на свободните професии, да им бъдат закупени тиражи от книги, картини, скулптори, музикални произведения. Но това да бъдат тези, които не са тежали на бюджета през изминалите години, а наистина са се регистрирали и упражнявали своите професии, като са влагали и своя дан в бюджета на страната... Би могло да се влезе в масивите на НАП и да се разбере колко хора са регистрирани като свободни професии. По този начин държавата би стимулирала и излизане на голяма част от артистичния свят на светло. Но това не е на дневен ред сега. Сега трябва да се мисли за респиратори и лекарства... Сега на дневен ред са респираторите и лекарствата... Ами, това е...

Няма коментари: